Thẻ ưu đãi thành viên

Chính sách thẻ ưu đãi thành viên và điểm thưởng.

Mỗi 1 điểm thưởng tương đương 10k.

500 điểm thưởng: quý khách đạt thẻ bạc, giảm 5% cho mỗi hóa đơn mua hàng tiếp theo.

800 điểm thưởng: quý khách đạt thẻ vàng, giảm 10% cho mỗi đơn hàng tiếp theo. Miễn phí vận chuyển với mọi đơn hàng.

Lưu ý: Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân: tên, số điện thoại để được tích lũy điểm thưởng sau mỗi lần mua hàng.